برند آمریکن رنج برند آمریکایی بوده که در سال1970 شروع به کار کرده که طراحی فوق العاده ای دارند که از برترین و بهترین قطعات موجود در بازار استفاده شده است که باعث شده این برند را به یکی از پیشگامان این صنعت تبدیل کند و در 30 سال گذشته ثابت شده است که برترین برند آشپزی صنعتی دنیاست همانطور که میدانید این برند با رعایت استانداردها در کالاها هیچگونه رقابتی بین خود و بقیه ی برندها باقی نگذاشته است.